आईतबार, फागुन २०, २०८०
गृहपृष्ठअर्थइन्द्रावती गाउँपालिकाको नीति र कार्यक्रम यस्तो छ

इन्द्रावती गाउँपालिकाको नीति र कार्यक्रम यस्तो छ


नवलपुर ।

ईन्द्रावती गाउँपालिकाको सातौ गाउँ सभामा गाउँपालिका
अध्यक्ष श्री वंशलाल तामाङले पेश गर्नुभएको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रईन्द्रावती गाउँपालिकाको आ.व. ०७७÷७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र संस्थागत भए पश्चात स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित यस ईन्द्रावती गाउँपालिकाको गरिमामय सातौ गाउँ सभामा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ । लोकतन्त्र तथा सामाजिक न्याय र परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन वलिदान गर्ने अमर शहिदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारको निर्देशित बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन, आर्थिक नीति, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ती गर्ने गरी यस गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेका छौं ।
सम्मानित सभाका सदस्यज्यूहरु,
यस गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने क्रममा सम्पूर्ण वडा समिति, गाउँपालिका अन्र्तगतका राजैतिक दल, टोल सुधार समिति, पत्रकार एवं सम्पूर्ण सरकारी एवं गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुवाट प्राप्त सुझाव सल्लाह समेतलाई नीति र कार्र्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ उपधारा (४) धारा २१४ को उपधारा (२) धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१), स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अधिनमा रही तर्जुमा गरिएको छ ।
जनआकांक्षा र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको विकास प्रतिको तिव्र अपेक्षाको सम्बोधन गर्न, संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण, राजश्व बाँडफाँड साथै स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत र साधनको अधिनमा रहेर कार्यान्वयन हुने गरी यो नीति तथा कार्यक्रम तयार गरीएको छ ।
“ दिगो विकास र शुसासनको लहर, ईन्द्रावती गाउँपालिकाबासीहरुको रहर” प्रमुख लक्ष्य प्राप्तीका लागि नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण अंश यस प्रकार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
ईन्द्रावती गाउँपालिका
आ.ब.२०७७÷७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम
दीर्घकालीन सोच ः
“ दिगो विकास र शुसासनको लहर, ईन्द्रावती गाउँपालिकाबासीको रहर”
लक्ष्य ः
“आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय रुपमा सफा, सुन्दर, समुन्नत तथा समृद्ध ईन्द्रावती गाउँपालिकाको निर्माण” गर्ने ईन्द्रावती गाउँपालिकाको लक्ष्य हुनेछ र उक्त लक्ष्य पुरा गर्न निम्न बमोजिमका प्राथमिकताका क्षेत्र, नीति तथा कार्यक्रमहरु अवलम्बन गरिएको छ ।
प्राथमिकताका क्षेत्रहरु
१. ईन्द्रावतीको समृद्धिका लागि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य (कोभिड नियन्त्रण) पर्यटन, पूर्वाधार, उद्योग तथा व्यापारको प्रवद्र्धन तथा आर्थिक विकास,
२. दिगो विकासका लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सरोकारवालाहरुको सहभागिता सुनिश्चितता,
३. ग्रामीण आधारभूत सेवाहरु ः सडक यातायात सञ्जाल विस्तार एवं स्तरोन्नती, ग्रामिण विद्युतिकरण, खानेपानी तथा सरसफाई एवं वातावरण सन्तुलन र विपद् व्यवस्थापन,
४. शान्ति सुरक्षा, सुशासन, जनकेन्द्रीत सेवा प्रवाह, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणका एवं योजनाबद्ध विकास,
५. महिला, बालबालिका, अशक्त÷अपाङ्ग, दलित, आदिबासी÷जनजाति, पिछडिएका वर्ग र अति गरिब तथा सिमान्तकृत आदि लक्षित समुदायको समावेशी विकास,
६. विकासमा संघ, प्रदेश, अन्य सरकारी तथा गैर–सरकारी, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी,

क) आर्थिक विकास ः
 कृषि तथा पशु ः
१) संघिय सरकारको सहकार्यमा खाघ्या सुरक्षा मार्फत नागरिककको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिवीको अन्त्य गर्न कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर वनाउँदै विविधिकरण तथा विशिष्टकरण गरिनेछ । अर्गानिक कृषि उत्पादलाई प्रोत्साहन, एक गाउँ एक उत्पादन, तरकारी तथा फलफूल खेती पकेट क्षेत्र, ब्लक र जोन क्षेत्र विकास तथा विऊ विजन अनुदान दिईनेछ । वडा नं १ को कात्तिके, थालखर्क र ओख्रेनीमा कि.वि. र अलमण्डको पकेट क्षेत्र, वडा नं. ४ अदुवा वेसार, वडा नं. २ र ३ मा लप्सी उत्पादनलाई प्रथमिकता दिइनेछ । एक वडा एक विशिष्ट कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
२) जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जलधार स्थानीय जनताको संवृद्धिको आधार को रुपमा मानी आर्थिक विकास र जीवनस्तर बृद्धिका लागि स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम रुपमा परिचालन गरिनेछ । खाली रहेको जमिनलाई अधिकतम रुपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउन गाउँपालिकामा भूमी बैकको स्थापना गरिनेछ ।
३) कृषिमा उद्यमशिलता आजको आवश्यकता रहेकाले ब्यवसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिदै, उत्पादित वस्तुहरुको व्यवस्थापन तथा विक्री वितरणका लागि कृषि संकलन केन्द्र तथा एक वडा एक हाट बजार, एक घर पाँच फलफुल विरुवा, एक घर एक करेसाबारीको विकास गरिनेछ । सार्वजनिक तथा निजी खाली जग्गामा पुष्पखेती तथा फलफूल खेतिलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
४) संघ तथा प्रदेश सरकार र अन्तरगतका निकायहरुसंग आवश्यक सहकार्य गरी वडा नं. १ देखी ९ सम्म खाद्य सुरक्षाको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । वडा नं. १०, ११, १२ मा जग्गा चक्ला बन्दी गरी सामूहिक खेति तथा मकै जोन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा विकास गरिनेछ । वडा नं १० को ठूलीटारमा प्रधानमन्त्री कषि आधुनीकरण आयोजना अन्तर्गत १५० रोपनीमा मकैजोन कार्यक्रम सन्चालनमा आएको, प्रदेश सरकारको साझेदारीमा १५० रोपनीमा सामुहिक खेती कार्यक्रमकोे शुरुवात भई पहिलो पटक मेशिन प्रविधिबाट मकै रोप्ने कार्य भएको हुँदा यसलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
५) ईन्द्रावती गाउँपालिकामा डिजिटल मोवाईल माटो ल्याव स्थापना गरिनेछ । जमिनको उत्पादनको आधारमा स्थानिय रैथाने कृषि उत्पादन जस्तैः फापर, कोदो, मकै, सखरखण्ड आदि लाई प्रोत्साहन गरिनेछ । ईन्द्रावती कोरिडोरमा मास उत्पादनलाई विशेष जोड दिइनेछ ।
६) किसानलाई समयमानै सुलभ, सहज र सहुलियतपूर्ण रुपमा विऊ विजन उपलव्ध गराउनका लागि वडा नं. ७ मा प्रदेश सरकार संगको साझेदारीमा ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शित भण्डार निर्माणको कामलाई सम्पन्न गरी सञ्चालन एवं ब्यवस्थापन मिलाईनेछ । सहकारीहरुको साझेदारीमा विउ बैंकको रुपमा विकास गरिनेछ ।
७) आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछि परेका कृषक केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । पशुजन्य उत्पादनको बजारीकरणको लागि दुग्ध सहकारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि गराईनेछ । उपभोक्ताको हित र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी स्वच्छ मासु पसल व्यवस्थित गरिनेछ ।
८) पशुपन्छी पालक किसानहरुको लागि अनुदान प्रदानगरी मासु अण्डा तथा दुधमा आत्मनिर्भर हुनका साथै निर्यातमा वृद्धि गरिनेछ ।
९) किसानहरुले पालिरहेका पशुहरुमा समय समयमा विभिन्न किसिमका रोगव्याधि फैलिएर ठूलो नोक्सानी व्यर्होनु परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पशुधनको सुरक्षा, संरक्षण र सम्वद्र्धनको कार्यक्रम (स्वास्थ्य विमा, खोप) उन्नत नश्ल सुधारमा जोड दिईनेछ ।
१०) पशु स्वास्थ उपचारलाई प्रभावकारी र गुणस्तरिय, सुलभ र सहज वनाउनका लागि आगामी २ वर्ष भित्र एक वडा एक पशु वा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरिनेछ ।
११) स्थानीय जातको कुखुरा पालन, कृषक र दुग्ध उत्पादनमा आधारित व्यवसाय गर्ने पशुपालक कृषकहरुलाई वित्तिय संस्था मार्फत सुलभ व्याजदरमा क्रृण उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।
१२) कोभिड संक्रमण महामारीको विषम परिवेशमा, पालिका भित्रका विदेश बाट समेत फर्की आउने यूवाहरुले सिकेको सिप अनुसार व्यवसायीक कृषि पेशामा आकर्षित गर्न ५ लाख सम्मको ब्यवसायिक लगानीको लागतमा ५०% सम्म अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिने छ ।
१३) ब्यवसायिक कृषिमा यान्त्रिकरण गर्न आवश्यक उपकरणहरु तथा विऊ विजन वितरणमा ५० प्रतिशत सम्मको अनुदान कृषक समुह, सहकारीलाई उपलब्ध गराईनेछ ।
 पर्यटन क्षेत्र ः
१४) उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको सम्भावना वोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ऐतिहासिक महत्वका स्थानहरु नौलिङ्ग महादेव, रानी ओडार, बुढीचौरको संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पमा परी जीवन गुमाउनेहरुको सम्झनामा ईन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित नवलपुर मानेडाँडामा निमार्णाधिन भुकम्प स्मारक शान्ति पार्क र वडा नं १ स्थीत बुद्ध रिक्क्रसेन पार्क निर्माण कार्य यसै आ.व. मा सम्पन्न गरि पर्यटकको आकर्षण बढाईनेछ ।
१५) पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, गुम्बा तथा चर्चहरुको संरक्षण र संम्बद्र्धन गरी धार्मिक, साँस्कृतिक पर्यटन स्थलहरुको आर्कषण बढाईनेछ । साथै रानीओडार पर्यटकिय क्षेत्र र वडा नं. ७ स्थीत चिल्डेन पार्क यसै आ.व.मा सुरुवात गरिनेछ ।

१६) साँस्कृतिक रुपले धनि यस गाउँपालिकाका वस्तीहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरुको लागि होमस्टे, गुम्वास्टे र होटलस्टेको व्यवस्थाका लागि स्थानीय वासिहरुलाई आवश्यक सीप प्रदान गरिनेछ । यसवाट स्थानीय वासीहरुको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने नीति लिईएकोछ । गाउँपालिकामा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल पर्यटन वोर्ड संगको सझेदारीमा तर्जुमा गरिएको एकीकृत पर्यटन गुरु योजना कार्यान्वयमा ल्याईनेछ ।

 उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र ः
१७) “उत्पादनमुखी स्वरोजगार समृद्धिको आधार” मानी विदेशवाट सिकेर आएको सीप र प्रविधि प्रयोग गरेर स्वदेशमानै श्रम र व्यावसाय गर्न चाहने युवाहरु लक्षित युवा व्यवसायी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै यस आ.व. मा ५०० जना यूवाहरुलाई विभिन्न सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने छ । परम्परागत सीप र ज्ञानको प्रवद्र्धन गर्दै ढाका बुनाई, गलैंचा बुनाई उद्योग एवं गाउँघरमा संचालनमा रहेका साना उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१८) यस क्षेत्रमा औद्योगिक वातावरण सृजना गरी वडा नं. १० स्थीत ठुलिटारमा औधोगिक ग्रामको संम्भाव्यता अध्ययन र स्थापनामा जोड दिईनेछ । आर्थिक विकास हासिल गर्न बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग समन्वयतात्मक ढंगबाट काम गरिनेछ ।
१९) ईन्द्रावती गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५, बमोजिम सम्पूर्ण सहकारी संस्था र उद्योगहरुको दर्ता, नवीकरणमा नियमन गरिनेछ ।
 आर्थिक प्रशासन तथा राजस्व परिचालन क्षेत्र ः
२०) करका दरलाई फराकिलो पारी न्यून दरमा कर, शुल्क, दस्तुर कायम गरी सरल सहज तरिकाबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने पद्धति अवलम्बन गरिनेछ । गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने गाउँबासीहरुको क्षमता, अन्य गाउँपालिकाहरुको तुलनात्मक अध्ययन, प्रचलित ऐन नियमको प्रावधान बमोजिम करका दर निर्धारण गरिनेछ ।
२१) कर उठाउन करदाताहरुको तथ्यांक संकलन गरिनेछ । आन्तरिक आयमा बढोत्तरी गर्न कर संकलन टोली गठन गरी क्रियाशिल बनाईनेछ । गाउँपालिकाको राजश्व बृद्धिका लागि उद्योग, कलकारखाना खोल्न सहजीकरण गर्ने, सवै प्रकारका उद्योग, ब्यवसायलाई करको दायरामा समेटीनेछ ।
२२) आर्थिक कारोवारलाई प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाउन, आयस्तर र बचतमा बद्धिको लागि सवै परिवारमा १ घर १ बैंक खाता खोल्ने नीति लिईनेछ । गाउँपालिका भित्रका सबै घरधुरी दर्ता कायम गरिनेछ साथै विभिन्न पेशा र ब्यवसायहरुलाई अनिवार्य दर्ता प्रकृयामा ल्याईनेछ ।
२३) विद्यमान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुलाई अनुगमन र नियमन गर्दै कृषिमा आधारित र कमजोर सहकारी संस्थाहरुलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । स्थानीय सहकारी नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याई ‘एक टोल एक सहकारी, घर घरमा रोजगारी’ अभियानलाई प्रभावकारी माध्यमवाट आगामी २ वर्ष भित्र युवाहरुलाई स्वरोजगारको व्यवस्था गरिनेछ ।
२४) ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ को महामारीको बढ्दो संक्रमाणका कारण जनजीवनमा परेको आर्थिक, सामाजिक शौक्षिक असरलाई मध्यनजर गर्दै सबै खालको सेवा शुल्क, ब्यवसाय कर न्यूनतम दरमा लगाईनेछ । गत आ.व. देखी सुरुवात गरीएको आ.वर्ष २०७६।०७४ भन्दा आगाडीको मालपोत कर पूर्ण रुपमा मिनहा गरिएको मा यसै आर्थिक वर्षमा पनी मिनाहा गरिएको छ ।
ख) सामाजिक विकास ः
 शिक्षा यूवा तथा खेलकुद क्षेत्र ः
२५) “समान र गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता” रहेको हुँदा आगामी २ बर्ष भित्र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, वालमैत्री कक्षा संचालन एवम् समुदायका विद्यालयमा वालावालिकाको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ । सामुदायिक विद्यालय रंग रोगन गर्ने, विद्यार्थी संख्या बढी भएका साथै शिक्षक दरबन्दी कम भएका विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन तथा क्षमता विकासमा जोड दिईनेछ । प्राविधिक शिक्षालयहरुको विस्तार र हाल संचालनमा रहेका विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधिको उपयोग र विकासमा जोड दिईनेछ । गाउँपालिकाबाट करार सेवामा रहेका शिक्षकको निरन्तरता दिइ अध्ययन अनुमति पत्र प्राप्त गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२६) एक वडा एक खेल मैदान तथा गाउँपालिकामा क्षेत्रिय स्तरको बहुउद्देशीय रंगशाला ऐसेलुखर्कमा निर्माण सम्पन्न गरी गाउँपालिका स्तरीय विभिन्न खेलहरु संचालन गरिनेछ ।
२७) विभिन्न तह तथा विधामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने गाउँपालिका भित्रका युवा, यूवती तथा अध्ययनरत छात्र, छात्राहरुलाई सम्मान गरिनेछ ।
२८) गाउँपालिकामा श्रम बैंकको स्थापना गरिनेछ । वेरोजगार यूवाहरुलाई लक्षित गरी उमेर समुहमा आधारित प्रशिक्षण, सिपमुलक तालिम व्यवसायीकतामा जोड दिईनेछ । एक घर एक रोजगार कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन गाउँपालिका अध्यक्ष स्वरोजगार कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ । गाउँपालिका अध्यक्ष स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तथा विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा गाउँपालिका भित्रका १५०० व्यक्तिहरुलाई रोजगार प्रदान गरिनेछ ।
२९) वर्तमान परिबेशमा विद्यालय सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा अनलाइन मार्फत शिक्षण प्रक्रियामा जोड दिईनेछ । वालविकास केन्द्रहरुको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै लगिनेछ । आधारभूत तहमा मातृभाषाको पढाईलाई जोड दिईनेछ ।
३०) गाउँपालिका भित्र प्रारम्भिक वालविकास कक्षाका शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन का लागि थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराईने ।
३१) गाउँपालिका भित्रका सीपयुक्त तथा अर्ध सीपयुक्त युवावर्गलाई विकास निर्माण प्रक्रियामा आवद्ध गराईनेछ ।
३२) “छोरा छोरी विद्यालयमा वावुआमा व्यावसायमा” कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ ।
३३) स्थानीय सरकारको निर्णय प्रकृयामा महिला, वालवालिका, अपाङ्ग, दलित, र जेष्ठ नागरिकको सहभागिता सम्मानजनकरुपमा बढाईनेछ ।
३४) हाल राजेश्वरी माध्यामिक विद्यालय सिपापोखरेमा सञ्चालित १८ महिने कृषि प्राविधिक शिक्षालाई निरन्तर सहयोग गर्दै आगामी वर्षमा अन्य विषयमा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिईनेछ । ऐसेलु खर्क नमुना माध्यामिक विद्यालयलाई ३ वर्षे कृषि वन प्राविधिक विषयको लागि सम्वन्धित निकायवाट अनुमतिका लागि पहल गरिनेछ ।
३५) गाउँपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका पाँचपोखरी क्याम्पस र अभयानन्द क्याम्पसको गुणस्तर सुधारको आधारमा अनुदानलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
३६) “मानव जीवनका तीन आयम वाल्य अवस्था, युवावस्था र वृद्धावस्था” लाई मध्यनजर गर्दै वाल्यवस्थाका लागि पोषण र शिक्षा दिक्षा, युवा अवस्थाका लागि शिक्षा, सीप र प्रविधि, वृद्धावस्थाका लागि औषधोपचार र सम्मानका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ । जेष्ठ नागरिक योग ध्यानकेन्द्र निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
३७) युवाहरुको विदेश पलायनलाई न्यूनीकरण गर्दै युवाहरुको श्रम र सीपलाई स्थानीय स्तरमा नै अवसरको रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अनुरुप युवा लक्षित व्यावसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै युवाहरुलाई शिप विकास तालिम दिई रो.जगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।
३८) समाजमा रहेका जेष्ठ नागरिक एकल, दलित समुदायका जेष्ठ नागरिकहरु संग रहेको सीपलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गरी उच्च सम्मान गरिनेछ ।
३९) एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई यस आर्थिक वर्षमा थप ३ वटा मा.वि.मा संचालन गरिनेछ ।
४०) महिला हिँसा, बालबालिका माथि हुने हिँसा, वाल विवाह गर्ने र गराउने कार्य प्रति शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गरिनेछ । “महिला पुरुष वरावरी घरायसी काममा साझेदारी अभियान” चलाईनेछ । दिगो विकास लक्ष्य ५ हासिल गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरि लागु गरिनेछ ।
 स्वास्थ्य क्षेत्र ः
४१) विश्वव्यापी महामारीको संक्रमणको रुपमा रहेको कोरोना भाइरस नेपालमा समेत फैलिएको विषम परिस्थितिमा सो को रोकथाम नियन्त्रण व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
४२) गाउँपालिकाको क्वारेनटाइन, आइसुलेसनको क्षमता विस्तार एवम् आवश्यक साधनको व्यवस्थापन गरिनेछ । १५ शैयाको नवलपुरको प्राथमिक अस्पताल निर्माणलाई पूर्णता दिई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने छ । साथै वडा नं. २, ५, ७, ९, ११ मा निमार्णधिन सामूदायिक स्वास्थ्य ईकाइ निमार्ण सम्पन्न गरिने छ । र वडा नं. १ मा प्रसुति ग्रह निमार्ण, वडा नं. ८ र १० मा स्वास्थ्य चौकी भवन निमार्ण सम्पन्न गरिने छ ।
४३) गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवामा सवै नागरिकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चितताका लागि हरेक वडाका स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यक पूर्वाधार एवं जनशक्ति ब्यवस्थापन गरिनेछ । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वय्सेविका यातायात खर्च, प्रसुति सेवा लिने महिलालाई प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्चको सिमा वढाईनेछ । विपन्न नागरिक र असाध्य रोगको विरामीहरुलाई निशुल्क सिफारिस साथै आर्थिक सहयोग गरिनेछ । जनताई स्वास्थ्यको पहुँचका लागि हाल उपलब्ध ३ वटा एम्बुलेन्सको साथै थप ऐम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरिनेछ । गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि गाउँपालिकामा आवश्यक जनसक्ति तथा उपकरणहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
४४) वालवालिकाको सुरक्षाको लागि आवश्यक खोपको प्रवन्ध गरिनेछ । पूर्ण खोप गाउँ पालिकालाई निरन्तरता दिई थप प्रभावकारी वनाईनेछ । हेपाटाईटिस वि. र मेनेन्जाईटिस विरुद्धको खोपहरु समेत विद्यालयमा अध्ययन गरि रहेका वालवालिकाहरुलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिनेछ ।
४५) गर्भवती आमाहरुलाई स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुन प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै दक्ष जनशक्तिको लागि तालिमको व्यवस्था मिलाईनेछ । गाउँपालिका भित्र जुनसुकै स्वास्थ्य चौकिमा प्रशुती सेवाका लागि निः शुल्क ऐम्बुलेन्सको ब्यवस्था गरिनेछ ।
४६) बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, महिला तथा विपन्नता र अन्यकारणले रोग पालेर घरमै वसिरहेका रोगीहरुलाई लक्षित गरी घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी स्थानीय स्तरमानै स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाईनेछ । साथै पालिका बाहिर उपचारमा जानु पर्ने अवस्थामा जेष्ठ नागरिक, सुत्केरी हुने महिला र दिर्घा रोगिहरुलाई ५० % छुटमा ऐम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
४७) मोतियाविन्दुको कारणले दृष्टि विहिन भई घरैमा वसिरहेका दृष्टि विहिनहरुको लागि स्थानीय स्तरमानै मोतियाविन्दुको उपचारका लागि विभिन्न संघ सस्था संग साझेदारी गरी घुम्ती आँखा शिविर सञ्चालन गरिनेछ । खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र ः
“स्वच्छ र सुलभ खानेपानीको उपलब्धता, आजको आवश्यकता”
४८) ईन्द्रावती बृहत खानेपानी आयोजना तथा पालिका स्तरीय खानेपानी योजनाहरु सञ्चालन गरी गाउँपालिका अन्र्तगत २ बर्ष भित्र सम्पूर्ण घर परिवारमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउन एक घर एक धारा जडान अभियानलाई प्राथमिकता दिईनेछ । साथै सडकको आसपासमा सरसफाई एवं सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
४९) गाउँपालिकाको अधिकांश वडाहरु समेट्ने गरी ईन्द्रावती वृहत खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ । भने वडा नं. १ को मानेडाडा, काभ्रेडाडा र वडा नं. ३ को ३०० घर धुरिलाई समेट्ने खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने छ । अर्चले खानेपानी आयोजना, गहते भंगेरी आयोजना, वडा नं ६ स्थीत गडगडे खानेपानी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग सहकार्य गरिनेछ । हाल संचालनमा रहेका खानेपानी योजनाहरुलाई दिगो बनाउन मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक ब्यवस्थापन गरिनेछ ।
५०) गाउँपालिका भित्र रहेका खानेपानीका स्रोतहरुको संरक्षण गर्नका लागि प्राकृतिक पोखरीको निर्माण गर्ने, वातावरणीय सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति लिईनेछ । सबै खानेपानी योजनाहरुमा खानेपानी सूरक्षा प्रणाली अपनाइने छ ।
५१) फोहोर ब्यवस्थापनको आवश्यक स्थल पहिचान गरी गाउँपालिकामा फोहोरमैला ब्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिनेछ । खुल्ला दिशामुक्त गाउँपालिका, सफा र स्वच्छ गाउँघर अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण क्षेत्र ः
५२) आदिवासी जनजाति, दलित, लोपोन्मुख जातिका भाषा धर्म र सांस्कृतिक संरक्षण, मौलिक संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा जोड दिईनेछ । वाल उद्यान, बाल सूचना केन्द्र स्थापना, वालवालिका मैत्री खेलकुद तथा पार्क स्थापना, वालवालिकाको क्षमता तथा सिप विकासलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
५३) फरक क्षमता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, जातिय विभेद न्यूनीकरण, समतामुलक समाज निर्माण र सरकारले अबलम्बन गरेका सामावेशी विकासलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । अपाङ्ग परिचय पत्र घरघरमा पु¥याउन शिविर सन्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ । अनाथ वालवालिका, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थिती सन्तुलन गुमाएका तथा वृद्धवृद्धाको उचित व्यवस्थापन तथा स्याहार सुसारको लागि विभिन्न संघ संस्थासँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
५४) विपन्न, हिंसापिडित वालवालिका, महिलाहरुको उद्धार, राहतको साथै कानूनी उपचारको लागि पुनस्थापना केन्द्रहरुको खोजी गरिनेछ । वालवालिका, महिला विरुद्ध हुने सवै किसिमका हिंसा, भेदभाव र शोषण अन्त्य गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । सवै प्रकारको वालश्रम अन्त्य गर्न प्रयासको थालनि गरिनेछ । अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस, वाल दिवस, जेष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा गाउँपालिकाबाट विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्मान गरिनेछ ।
५५) सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वैङ्क मार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
५६) वालवालिकाको अतिरिक्त ज्ञान, सीप तथा क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ । एकवडा एक बाल उद्यान निर्माण कार्यक्रमलाई निन्त्तरता दिइने छ ।
ग) पूर्वाधार विकास ः
 सडक तथा पुल (झलुङ्गे पुल समेत) क्षेत्र ः
५७) “बाह्रवटै वडामा बाहै्र महिना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन” मा जोड दिनईनेछ । ईन्द्रावती गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडामा सडक पहुँच विस्तार गरिनेछ । वडा देखि गाउँपालिका केन्द्र र एक वडा देखि अन्य वडाको सडक संजाललाई जोड्ने सडक स्तरोन्नति गरिनेछ साथै ईन्द्रावती चक्रपथ निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । संघ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा पालीका केन्द्र जोड्ने ज्यामिरेमाने नवलपुर, गैटार डउठे सडक कालोपत्रे गरिने छ भने अन्तरपालिका जोड्ने सडक मध्य नवलपुर सिम्पालकाभ्रे सडक बाहुने बेसी खुतुमे डाडा सडक, बाहुने पानी प्यूघर ऐसुलुखर्क सडक, सिपाघाट रिपिने तिघरे आपचौर सडकलाई स्तरउन्नती गरी १२ महिना सन्चालन हुने गरी निमार्ण गरीने छ ।
५८) गाउँपालिकाले तयार गरेको गाउँपालिका सडक गुरुयोजना अनुसारको बमोजिम गाउँपालिका भित्रका सवै सडकको सडक मापदण्ड, सडक सिमा कार्यविधि तयार गरी लागु गरिनेछ । गाउँपालिका गौरभ तथा वडा गौरभका आयोजनाहरु पहिचान तथा कार्यान्वयनमा जोड दिईनेछ । नयाँ ट्याक्क खोल्ने कामलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
 सिंचाई क्षेत्र ः
५९) ईन्द्रावती गाउँपालिका स्थित कृषि क्षेत्रको प्रर्वद्धन गर्न सकिने तर पानीको अभावमा खाली रहेको जग्गामा (कुलो तथा लिफ्टीङ्ग प्रकृयाद्धारा) सिंचाईको व्यवस्था मिलाईनेछ । साथै कृषि योग्य जमिनमा दिगो विकासका लागि सिंचाई कुलो, लिफ्टिङ्ग सिचाई आयोजनाहरुको विकास निर्माणलाई तिव्रता दिईनेछ ।
 भवन तथा सहरी विकास क्षेत्र ः
६०) गाउँ कार्यपालिको प्रशासकिय भवन, वडा कार्यालयको भवन तथा विभिन्न वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकीहरु, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरुका भवन नवलपुर प्राथमिक अस्पताल तथा नमूना विद्यालय भवन निर्माणलाई आगामी आ.व. भित्रै सम्पन्न गरिनेछ ।
६१) भवन मापदण्ड आचार संहितालाई कार्यान्वयन गरिनेछ
६२)नेपाल सरकारको भू–उपयोग नीति, ईन्द्रावती गाउँपालिकाको भूउपयोग नीति अन्र्तगत गाउँपालिका स्तरिय भू–उपयोग कार्यविधि लागु गरिने छ । गाउँ क्षेत्र भित्रको सार्वजनिक क्षेत्रको लगत संकलन एवं संरक्षण गरिनेछ । साथै जि.आई.एस. म्यापीङ्ग तयार गरिनेछ ।
 संचार, उर्जा लघु तथा साना जलविद्युत (बैकल्पीक उर्जा समेत) क्षेत्र ः
६३) गाउँपालिका भित्र रहेका विद्युतीय काठे पोलहरुलाई विस्थापित गरी सिमेन्ट तथा स्टिल पोलको व्यवस्था मिलाईनेछ । साथै सम्पूर्ण वडामा विद्युत तथा संचार सुविधाको पहुँच पु¥याईने छ । स्मार्ट सिटीको अवधारण अनुरुप विकास गरिनेछ ।
६४) सबै वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयहरुमा विद्युत तथा ईन्टरनेटको पहुँच पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइने छ ।
६५) नयाँ सम्पन्न पक्की सहायक मार्ग मा आवश्यक स्थानहरुमा सडक बक्ति, सि.सि.टि.भि.व्यवस्थापन गरिनेछ । सवै वडा कार्यालयहरु सूचना प्रविधि मैत्री एवं अनलाईन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।
घ) वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विकास ः
 वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्र ः
६६) गाउँपालिका भित्र हरियाली प्रवद्र्धन, वृक्षारोपण तथा वन विस्तार एवं वातावरण मैत्री बनाउन जोड दिईनेछ । ग्रीन सिटीको रुपमा विकास गरिनेछ । वन क्षेत्रको बैज्ञानिक एवं दिगो व्यवस्थापन गरी महत्वपूर्ण वनस्पति एवं जडीबुटिको संरक्षण गरिनेछ । जलवायु अनुकुलन र पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ ।
६७) गाउँपालिका भित्रका पोखरी, ताल तलैया, वरपिपल चौतारीको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिनेछ । परम्परागत खानेपानीका स्रोत र मुहानहरुको संरक्षण गर्दै पुराना एवं जीर्ण अवस्थाका कुवा तथा पोखरी मर्मत तथा संरक्षण गरिनेछ । प्रदुषण नियन्त्रणको लागि वातावरणीय मापदण्डहरु निर्माण गरिनेछ । सामुदायिक बन क्षेत्रमा नगदे बालिको उत्पादन शुरुवात, वनमा आधारित उद्यमहरुको विकास गरी आयआर्जन क्षेत्रको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ ।
६८) गाउँपालिकामा विपद् ब्यवस्थापन कोषको परिचालन गरी विपद्कोे आवश्यक पूर्व तयारी तथा विपद् पश्चात ब्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी नीति लागु गरिनेछ । साथै विपद व्यवस्थापन गुरु योजनालाई क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
६९) गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका पर्ति र सार्वजनिक जग्गाहरुको लगत संकलन गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ । अव्यवस्थित बसोबासहरुको स्थायी व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायहरु मार्फत आवश्यक पहल गरिनेछ ।
ङ) सुशासन तथा संस्थागत विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह ः
७०) गाउँपालिकाबाट सम्पादन हुने कामहरुलाई प्रभावकारी बनाउन, संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक विषयगत र क्षेत्रगत निर्देशिकाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
७१) कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पद्दतिलाई प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाई सेवामुखी एवं जवाफदेही बनाईनेछ । उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
७२) पारदर्शीता एवं सुशासनका लागि गाउँपालिकासँग सम्बन्धित सूचनाहरुलाई विद्युतीय तथा छापा सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गरिनेछ । नागरिक बडापत्र लागू एवं भ्रष्टचार शुन्य कायम गर्न प्रयत्न गरिनेछ । सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधी मैत्री बनाईने छ । प्रत्येक वडा कार्यालयमा विद्युतिय माध्यमबाट सेवा प्रवाह संचालनमा जोड दिईनेछ । साथै विकास निर्माण कार्यमा पारदर्शीता कायम गर्न योजना स्थलमा नै सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
७३) सामाजिक सुरक्षा तथा ब्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरिनेछ । लाभग्राहीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण बैक मार्फत गर्ने ब्यवस्था मिलाई सरल, सहज एवं पारदर्शी बनाईनेछ ।
७४)गाउँपालिकाको संगठनात्मक संरचना तथा आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी गाउँपालिकालाई चुस्त र छरितोे संगठनको रुपमा विकास गरिनेछ ।
७५)अस्थायी प्रकृतिका सेवाहरु जस्तै फोहोमैला व्यवस्थापन, विद्युत, खानेपानी आपूर्ती, सुरक्षा, सूचना प्रविधि सेवा ब्यवस्थापन, सरसफाई, बगैचा हेरचाह, सवारी चालक, भान्छे, फोटोकपी जस्ता सेवाहरु सेवा करारमा लिइनेछ ।
७६) यस गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गरी मनोबल उच्च राख्न अतिरिक्त समय कामकाज गरेबापत भत्ता, खाजा खर्च स्वरुप मासिक रुपमा कार्यविधी बनाई निश्चित सूविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
७७) गाउँपालिकाको विभिन्न सेवा सञ्चालन, ब्यवस्थापन, प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक ऐन, कानून, नियमावली कार्यविधिको अध्ययन, अनुसन्धान एवं निर्माण गरिनेछ । स्थानीय स्तरका विवाद्हरुलाई न्यायिक समिति मार्फत निरुपण गरिनेछ ।
७८) गाउँपालिकामा सुरक्षा ब्यवस्थापनलाई चुस्त, प्रभावकारी बनाउन नगर प्रहरीको सेवा सन्चालन गरिनेछ । नागरिक नगर प्रहरी तथा सामुदायिक प्रहरीको साझेदारीमा सुरक्षा ब्यवस्थापनको लागि संगसंगै अभियान सन्चालन गरिनेछ ।
७९) गाउँको समग्र क्षेत्रको विकास निर्माणमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको समन्वय कायम गर्दै सार्वजनिक, नीजि, साझेदार्री एगदष्अि एचष्खबतभ एबचतलभचकजष्उ ९एएए०ै को अवधारणा अबलम्बन गरिनेछ ।
अन्त्यमा,
यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देशन गर्नुहुने गाउँपालिका सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरु, कर्मचारी, गाउँपालिकाका राजनैतिक दल, सरकारी तथा गैह्र सरकारी संघ संस्था, सहकारीका प्रतिनिधि, टोल विकास संस्था प्रतिनिधी, स्थानीय वुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा, नीजि क्षेत्र, सञ्चारकर्मी सम्पूर्ण गाउँवासीहरुका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । धन्यवाद ।
वंशलाल तामाङ
अध्यक्ष
ईन्द्रावती गाउँपालिका


क्याटेगोरी : अर्थ
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

धेरै रुचाईएको
error: Content is protected !!